home faq
zhp.pl  |  poczta  |  kontakt


 Chorągiew Wielkopolska 
 Związku Harcerstwa Polskiego 
Polish  English  

ZHP jest członkiem:

 

ul. św. Marcin 80/82
PL-61 809 Poznań
tel. (61) 852-48-74
fax (61) 852-92-32
e-mail:
sekretariatzhp.wlkp.pl


  

 
Kontakt

Wszelkich informacji na temat usług transportowych można uzyskać 
w biurze Komendy Chorągwi Wielkopolskiej ZHP, mieszczącym 
się
w Centrum Kultury Poznania "Zamek" - III piętro, pok. 340.

ul. św. Marcin 80/82
PL-61 809 Poznań

tel. (61) 852-48-74
fax (61) 852-92-32

e-mail: sekretariatzhp.wlkp.pl

 

Podróżuj z nami 
komfortowo, wygodnie i bezpiecznie

 

home faq
zhp.pl  |  poczta  |  kontakt